Suwałki - informacje


69.639
mieszkańców Suwałek
33.288
mężczyzn
36.351
kobiet

10.974
w wieku przedprodukcyjnym

44.860
w wieku produkcyjnym

13.805
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

259
zawarto małżeństw

678
urodzeń

720
zgonów

-42
przyrost naturalny
miasto Suwałki
dochody

509.536.608
wydatki

516.790.112
struktura wydatków Suwałek

634
0,000%
Leśnictwo

56.865
0,011%
Rolnictwo i łowiectwo

49.199.792
9,520%
Transport i łączność

23.498.656
4,547%
Administracja publiczna

2.410.532
0,466%
Turystyka

19.024.174
3,681%
Gospodarka mieszkaniowa

1.274.335
0,247%
Działalność usługowa

405.957
0,079%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

66.941
0,013%
Obrona narodowa

10.382.478
2,009%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

193.384
0,037%
Wymiar sprawiedliwości

3.643.094
0,705%
Obsługa długu publicznego

181.419.312
35,105%
Oświata i wychowanie

4.026.173
0,779%
Ochrona zdrowia

31.492.640
6,094%
Pomoc społeczna

3.183.070
0,616%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9.207.715
1,782%
Edukacyjna opieka wychowawcza

26.207.278
5,071%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

14.159.681
2,740%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

18.564.008
3,592%
Kultura fizyczna i sport

118.373.392
22,906%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-07-03 03:45
REKLAMA
pogoda Suwałki
12°C
wschód słońca: 04:01
zachód słońca: 21:03
Koronawirus
podlaskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez Suwałkach

kiedy
2022-07-30 19:00
miejsce
Suwałki Arena, Suwałki, Zarzecze 26
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-08 16:00
miejsce
Suwalski Ośrodek Kultury, Suwałki,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-08 19:00
miejsce
Suwalski Ośrodek Kultury, Suwałki,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-09 17:00
miejsce
Aula PWSZ, Suwałki, ul. Teofila...
wstęp biletowany